ເປັນຫຍັງທ່ານຄວນເລືອກພວກເຮົາ?

Why should you choose us ?

  • ພວກເຮົາຮັບຊັກ ແລະ ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

      WE PICK-UP, CLEAN & DELIVERY WITHIN 24H

  • ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາແມ່ນ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ, ຕະຫຼອດປີ

      OUR SERVICES ARE 7 DAYS A WEEK, ALL YEAR

  • ພວກເຮົາຊັກເຄື່ອງທຸກປະເພດ (ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ)

      WE CLEAN ALL TYPE OF LAUNDRY (HOTELS & RESTAURANTS)

  • ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນປະເທດໄທ

      OUR STAFF IS QUALIFIED & TRAINED IN THAILAND

  • ພວກເຮົາໃຊ້ສານເຄມີທີ່ປອດໄພເທົ່ານັ້ນ

      WE ONLY USE SAFE CHEMICALS

SAVE WATER 

SAVE ELECTRICITY 

SAVE TIME 

SAVE SPACE

SAVE SALARIES

CONTACT US

* Noumnuan Laundry is dedicated to professionnal only

020 55 57 08 06

(Mr Phasouk, French & English speaking)

020 23 88 16 66

(Ms Sounmeuy, Lao speaking)

OPENING HOURS
Monday to Sunday – 8 AM to 6 PM

OFFICES
Ban That Luang, Luang Prabang

between the fountain & the gas station

FACTORY
Ban Phasouk, Luang Prabang

on the way to the airport

  • Facebook

© 2020 NoumNuan Laundry

ຮ້ານ ນຸ້ມນວນ ຊັກແຫ້ງ

ບໍລິການຊັກລີດແບບມືອາຊີບຢູ່ໃນຫຼວງພະບາງ

NOUMNUAN LAUNDRY

Professional Laundry services in Luang Prabang

Email : info@noumnuan-laundry.com

Tel : 020 55 57 08 06 / 020 23 88 16 66

Address : That Luang village (office) / Phasouk village (factory), Luang Prabang, LAOS

* Noumnuan Laundry is dedicated to professionnals only